Pinned toot

«Mass movements in the world are useful only when connected with the needs of the people».

The leader as Martial Artist. Arnold Mindell

Pinned toot

'Á xente cuxo traballo vai máis aló do campo das ideas e penetra na "realidade material": aos ecólogos (...e ecólogas) das terras áridas, onde queira que estean, en calquera tempo onde traballen, adico esta tentativa de extrapolación con humildade e admiración"

F. Herbert. Dune

Xan boosted

Entendo o portugués mais nn o falo nin escribo.
Emprego o galego por ser a miña lingua nai.
Desculpade as molestias que isto poida causar.
Déixovos aquí o enlace do tradutor que emprego habitualmente ⬇⬇⬇
sli.uvigo.es/tradutor/

Xan boosted

#Hola Santiago de Compostela. Faircoin. Holochain. Dinero positivo. Monedas sociales. Veganismo. Decrecimiento. Educación. Diseño de aplicaciones de realidad aumentada.

@deadsuperhero
Hi! I saw in your bio that you are member of and remembered a wish... A bridge or share button from to my joindiaspora account 😊🙏✊

Vuelvo como @xanbaldaio encantado de retornar a red.confederac.io después de viajar a mastodon.social y social.coop 🤗

Xan boosted

30 Linux installation tales, Make and Makefile explained, Linux tools, container security, DevOps tips, and more opensource.com/article/18/8/we

Xan boosted

From birdsite 

From birdsite 

From birdsite 

Xan boosted

#MASTODON POST PRIVACY - who can see your post?

PUBLIC 🌏
Anyone can see and boost your post everywhere.

UNLISTED 🔓
✅ Tagged people
✅ Followers
✅ On your profile
❌ Local and federated timelines
✅ Boostable
✅ Visible to admins

FOLLOWERS ONLY 🔐
✅ Tagged people
✅ Followers
❌ On your profile
❌ Local and federated timelines
❌ Boostable
✅ Visible to admins

DIRECT MESSAGE ✉️
✅ Tagged people
❌ Followers
❌ On your profile
❌ Local and federated timelines
❌ Boostable
✅ Visible to admins

#FAQ #needhelp

From birdsite 

From birdsite 

Xan boosted
Xan boosted

It's official: our first desktop app will be for Linux / FreeDesktop.org-compliant desktops.

And it's coming out this week 😀

Xan boosted
Xan boosted

Looks like soon I will have more followers here than on birdside.

System

The biochemist Lawrence Henderson was influential through his early use of the term "system" to denote both living organisms and social systems...

xan.writeas.com/system

From birdsite 

Show more
social.coop

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!