Pinned toot

ന്റെ ചേട്ടായി എഴുതി, അയലോക്കക്കാരന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ, ഇന്നു് റിലീസു് ചെയ്തു്.
ആശംസോള്‍....

twitter.com/moolekkari/status/

ഏറ്റവും അവസാനം കലമുടയ്ക്കുമ്പോലെ കോരിത്തരണ്ടാർന്നു്.

ഗൂഗിള്‍ അവരുടെ ലാങ്വേജു് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇംപ്രുവ് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിയ്ക്കുന്നു.

അതിനായി എക്റ്റേണ‍ല്‍ കോണ്‍ട്രാക്ടർമ്മാരെ കണ്ടെത്തുന്നു.
(ഇതു് ശരിയ്ക്കും സംഭവിച്ചതാണു്)

മലയാളത്തിനായുള്ള ടീം ഈവ്സ്ഡ്രോപ്പു ചെയ്യുന്ന ഈ ഡാറ്റാ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു.

ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവു് ജേണലിസം ലൈനിലൊരു പിടി പിടിച്ചാലെങ്ങനുണ്ടാവും?

ആനയുമായി വണ്‍ലൈന‍ർ ഷെയർ ചെയ്യാം.
പക്ഷേ അഭിപ്രായം പറയണം.

കുറച്ചായി സിനിമയാണു് മനസ്സില്‍.

കൃത്യമായി പറ‍ഞ്ഞാല്‍, സുഹ്രുത്തു് രണ്ടു് കില്ലര്‍ ത്രെഡ്ഡുകള്‍ ഷെയർ ചെയ്തതിനു് ശേഷം.

Josootty boosted

Integration Testing in Go: Part II - Set-up and Writing Tests

Prelude This post is the 2nd installment of a 2 part series about integration testing. You can read the first installment, which is about executing tests in a restricted environment using Docker. The example repository that this post draws it examples from can be found here. Introduction ”More than the act of testing, the act of designing tests is one of the best bug preventers known.” - Boris Beizer

Josootty boosted

RT @gretathunberg
Over 4 million on #ClimateStrike today. In 163 countries. And counting...
If you belong to the small number of people who feel threatened by us, then we we have some very bad news for you:
This is just the beginning. Change is coming - like it or not. #FridaysForFuture

Josootty boosted

ഇവിടെ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഫൌണ്ടേഷൻ അസ്സോസിയേറ്റ് മെമ്പർമാർ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുക. ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഫൗണ്ടേഷനെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതി അറിയിക്കുക. നല്ലതായാലും ചീത്ത ആയാലും. കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി എഴുതുക.

Intern in my office about his superior.

Josootty boosted

HSBC invests £43 billion in fossil fuels and £830 million in companies arming Israel.

Anti-militarism and climate justice struggles are deeply interconnected. #climatestrike #BDS

@HSBC, divest now! bit.ly/306lIu9 pic.twitter.com/6TStv9pig2

Josootty boosted
Josootty boosted
Josootty boosted

POS Tagging: A review of BIS POS tagset and ILCI-II Malayalam Text Corpus

This was originally written by Santhosh Thottingal and published at Thottingal.in.

The Bureau of Indian Standards(BIS) had published a Part of Speech(POS) tagset for Indian languages. POS is the process of assigning a part of speech marker to each word in a given text. In this article,

Josootty boosted

നിർമിതബുദ്ധിയുടെ കാലത്തെ ഭാഷാസാങ്കേതികവിദ്യ

Photo by Markus Spiske on Unsplash

ജനയുഗം ഓണപ്പതിപ്പിനു വേണ്ടി കാവ്യ മനോഹര്‍ എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ പുനഃ പ്രസിദ്ധീകരണം ആമുഖം

ഭാഷയുടെ ഉപയോഗത്തെ സാങ്കേതികവിദ്

Josootty boosted

Don't miss it!

RT @TreborS@twitter.com

Next Tuesday: the inimitable @GregBrodsky@twitter.com & @StephenGillCoop@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/TreborS/status/117

Josootty boosted

Live at #Akademy2019: Timothée Giet and Aiswarya Kaitheri Kandoth tell us about how they use GCompris in schools in Kerala, India.

Josootty boosted

Maharshi Badrayan Vyas Samman for Santhosh Thottingal, KDE Apps in Malayalam and More: SMC Monthly Updates Aug 2019

Santhosh Thottingal wins the President's Maharshi Badrayan Vyas Samman for 2019

Santhosh Thottingal has been honoured with President's Maharshi Badrayan Vyas Samman for 2019. The Presidential awards substantial contributions to classical languages including Malayalam. Dr. R. Rajeev of ICFOSS was also honoured with the same.

Siraj featuring Santhosh

Santhosh is

Josootty boosted

#PrivacyYathra reaches #Palakkad on the inauguration of FOSS Cell at NSS College of engineering. The same college that produced Santhosh Thottingal and Nandaja Verma.

Josootty boosted

ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ മഞ്ജരി, ഗായത്രി, ചിലങ്ക ഫോണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം

സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രശസ്ത ഫോണ്ടുകളായ മഞ്ജരി, ഗായത്രി, ചിലങ്ക എന്നിവ ഇനിമുതൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഗൂഗിൾ അവരുടെ ഗൂഗിൾ ഫോണ്ട്സ് സംവിധാനത്തിൽ ഈ ഫോണ്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കിത്തുടങ്ങി.

Josootty boosted
Josootty boosted

Debian Packaging workshop ! And #buster release party

Thanks to @praveen & Sruthi for coming over and conducting the workshop <3

Thanks to @fsfe for the swags.

#debian

Show more
social.coop

social.coop is a cooperatively-run corner of the Fediverse. The instance is democratically governed by its members, who generally share an interest in the co-op model, but topics of discussion range widely.

If you are interested in joining our community, please review our Bylaws and Code of Conduct. If you agree with them, you may apply for membership on our instance via this link

Our instance is supported by sliding scale contributions of $1-10/mo made via Open Collective. You must have an active Open Collective account to apply for membership; you may set one up here