Jan Ainali boosted
Swedish Wikipedia is marking an unusual milestone: They're passing the three million article line ... downwards!

sv.m.wikipedia.org/w/index.php… (Swedish)

Thank you to @ainali for sharing this on The Network Which Shall Not Be Linked.

Vet inte exakt hur urvalsgrupperna fungerar, men jag blir ändå lite upplyft av att 971 poäng av 999 bara leder till att jag står på 426:e reservplats. Så många som måste ha sökt den här kursen!

My talk "Helping public organizations collectively develop and maintain public code" at @foss_north ainali.com/2021/my-talk-at-fos

Vi har återhämtat oss från 20-årsfirandet och tuffar på med avsnitt som vanligt. wikipediapodden.se/avsnitt-137

Idag fyller svenskspråkiga Wikipedia 20 år! Om du inte har en bättre present kan du börja med att skapa ett konto så att du är preppad för att göra bra redigeringar.

sv.wikipedia.org/

Jan Ainali boosted

In 36 minutes User:Abbe98 and I will be editing live at: youtube.com/watch?v=Oi7Nlo_bSz
I'll be trying the Projector tool from Magnus Manske

Jan Ainali boosted

Nämen? Hej! 🗣💥

I denna specialare intervjuar vi @ainali, Codebase Steward på Foundation for Public Code. Vi får reda på allt från vilket djur som symboliserar Jan, till hur han hjälper offentliga verksamheter att jobba med öppen mjukvara. Lyssna in! 🙌

#opensource #foss

trevligmjukvara.se/s07e04

Jag blev intervjuad av podden @trevligmjukvara och som namnet antyder blev det ett väldigt trevligt samtal. Lite trevlig lyssning om vad jag pysslar med på jobbet helt enkelt. ainali.com/2021/intervjuad-av-

Today is the start of the Climate Lexeme Week on Wikidata! For how to join in, look at wikidata.org/wiki/Wikidata:Wik and if you have any questions, feel free to ask me.

I'm quite impressed by the transparency of Wikimedia Foundation in their latest grantmaking report. Especially how they advertise the confidence they have in the data is refreshing. Well done! meta.wikimedia.org/wiki/Grantm

Jan Ainali boosted

In about 20 minutes User:Abbe98 and I will be live editing on @wikidata. Join us at youtube.com/watch?v=MN0gPe9GhF

Jan Ainali boosted

Our 1.1 About Screen Contest is now closed to entries.

Congratulations to all who entered!

The Community Vote has begun!

Head here to make your selection:

inkscape.org/gallery/=about-sc

Show older
social.coop

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!