Hola!
Com ja sabeu som una llibreria anarquista del barri de Gràcia, a Barcelona 🤩
Volem acostar les idees àcrates a més gent, en aquests temps cada vegada més turbulents...

Follow

Descripció de la imatge: L’entrada d’una llibreria. Hi ha una pissarra a fora que diu: "ALDARULL ES UN PROJECTE ANARQUISTA ON LES LLIBRERES NO COBREM".

Sign in to participate in the conversation
social.coop

A Fediverse instance for people interested in cooperative and collective projects.